Zverejňovanie

Číslo objednávky Rok
Objednávka_29 2020 Data servis MT
Objednávka_28 2019 Miroslav Tirala
Objednávka_27 2019 LI-NOX
Objednávka_26 2019 Prodem
Objednávka_25 2018 LI-NOX
Objednávka_24 2018 Prodem
Objednávka_23 2018 Petit Press
Objednávka_22 2017 ALZ
Objednávka_21 2017 Petit press
Objednávka_20 2016 CVNO BB
Objednávka_19 2013 Dallas SK
Objednávka_18 2013 Petit Press
Objednávka_17 2013 MKS Brezno
Objednávka_16 2013 Petit Press
Objednávka_15 2013 Petit Press
Objednávka_14 2013 Vladimíra Murínová
Objednávka_13 2013 Interinfo
Objednávka_12 2013 Rimava.sk
Objednávka_11 2013 Rimava.sk
Objednávka_10 2013 Petit Press
Objednávka_09 2013 Petit Press
Objednávka_08 2013 Petit Press
Objednávka_07 2013 MKS Brezno
Objednávka_06 2013 Petit Press
Objednávka_05 2013 Petit Press
Objednávka_04 2013 Petit Press
Objednávka_03 2013 Petit Press
Objednávka_02 2013 Petit Press
Objednávka_01 2013 MKS Brezno

 

Číslo zmluvy Rok
Zmluva_24 2019 GM Stav
Zmluva_23 2018 Data Servis MT
Zmluva_22 2017 Axa
Zmluva_21 2017 ALZ
Zmluva_20 2017 Data Servis MT
Zmluva_19 2017 QA
Zmluva_18 2017 Prodem
Zmluva_17 2017 INT-COR
Zmluva_16 2017 LI-NOX
Zmluva_15 2017 Datacomp
Zmluva_14 2017 Dallas SK
Zmluva_13 2017 Slovak Telekom
Zmluva_12 2017 Doxx
Zmluva_11 2016 Slovak Telekom
Zmluva_10 2013 Union
Zmluva_09 2016 Union
Zmluva_08 2013 Vladimíra Murínová
Zmluva_07 2013 Prodem
Zmluva_06 2013 OZ Serpentíny
Zmluva_05 2013 Prodem
Zmluva_04 2012 Ing. Ingrid Pláštiková
Zmluva_03 2012 Ing. Zuzana Šmatlíková
Zmluva_02 2013 Ing. Ladislav Hladovec
Zmluva_01 2012 Prodem