Zakladanie s.r.o & n.o.

Zakladanie s.r.o. & n.o.

Zakladanie s.r.o. a neziskových organizácií aj z pohodlia Vášho domova.

V spolupráci s právnikmi zabezpečujeme kompletný servis pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným, ako aj pri založení neziskovej organizácie.

Založenie s.r.o. pozostáva z:

 • vypracovanie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny
 • zápis do obchodného registra
 • zápis do živnostenského registra
 • poplatok za zápis do obchodného registra v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov
 • poplatok za zápis do živnostenského registra

Založenie neziskovej organizácie pozostáva z:

 • vypracovanie štatútu / stanov /zakladacej listiny
 • vypracovanie návrhu na registráciu
 • zaslanie registrácie na registrový úrad

Právne formy zakladaných neziskových organizácií:

 • občianske združenie
 • záujmové združenie právnických osôb
 • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby
Založenie sro

Založenie s.r.o. ako aj založenie neziskovej organizácie poskytujeme klientom v rámci celého Slovenska. Pre založenie s.r.o. a neziskovej organizácie nie je potrebná návšteva našej kancelárie.