Referencie

Vybraní partneri

Ďalšie referencie

Účtovníctvo

Neziskové organizácie

OZ SERPENTÍNY, Ožďany
Regionálne združenie Javor, Divín
PRODEM, Hradište
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, Poltár
Pre Rozvoj, Poltár
Budúcnosť Suchánskej doliny, Hrnčiarska Ves
PreHradište, Hradište
Občianske združenie „dominal“, Hliník nad Hronom
Občianske združenie Horný Ipeľ, Breznička
Združenie Krajhora, Utekáč
Občianske združenie „VIP“, Kokava nad Rimavicou
OZ R.O.K. , Kokava nad Rimavicou

Právnické osoby – podnikatelia

DALLAS SK s.r.o., Poltár
RUBICON CAPITAL, s.r.o., Bratislava
ZI consulting, spol. s r.o., Rimavská Sobota
INTRANA international, spol. s r.o., Rimavská Sobota
Lesné pozemkové spoločenstvo Konteska, Veľká Ves
DENTMASTER s.r.o., Utekáč
Pozemkové spoločenstvo Cicvár Breznička, Breznička
J+S Family s.r.o., České Brezovo
eurogroš, spol. s r.o., České Brezovo

Fyzické osoby – podnikatelia

Gabriela Vlčková, Kokava nad Rimavicou
Ing. Eduard Navrátil, Utekáč
Ján Beľa, České Brezovo
Jana Miháliková, Hliník nad Hronom
Jaroslav Pláštík, Utekáč
Július Katona, Hradište
Ľudovít Katreniak, Utekáč
Marian Strapko, Ožďany
Milan Plaštik, Hriňová
Miroslav Hauer – TOM KRYŠTÁL, Ozdín
Miroslava Žilková, Divín
Monika Šimová, Poltár
Peter Katona, Cinobaňa
Peter Uhrin, Poltár
Roman Šimo, Poltár
Jaroslav Kyzek, Hrnčiarska Ves
Jana Borošová, Lučenec
Jozef Kantor, Poltár
Pavol Majorčík, České Brezovo
Tibor Karlík, Poltár
František Illéš, Bystrička
Elena Dudášová, Poltár
Janette Nosáľová, Poltár
Michal Sabó, Uhorské
Pavol Potančok, Poltár

Podnikateľské poradenstvo

Podnikatelia

BR Slovakia, s.r.o., Kokava nad Rimavicou
Dagmar Lacková, Kokava nad Rimavicou
Vladimír Kulich, Kokava nad Rimavicou
Ing. Kamila Morvayová, Lučenec
Elena Šuleková, Utekáč
Ing. Marta Klefflerová, Poltár
Jozef Karásek, Cinobaňa
Peter Hedvigy, Hrnčiarska Ves
Marcela Kubaliaková, Utekáč
Martin Bračok, Kalinovo
Milan Remper, Poltár
Peter Očovan, Uhorské
Adriana Vývleková, Ozdín
Ing. Pavel Urbančok, Cinobaňa
Ružena Priatková, Utekáč
Július Medve, Rimavská Sobota
Július Dováľ, Poltár
Lenka Verebová, Hrnčiarska Ves
Oskar Bakoš, Lučenec

Fyzické osoby

Danka Bakšová, Hrnčiarske Zalužany
Peter Bambura, Kokava nad Rimavicou
Milan Muránsky, Kokava nad Rimavicou
Jana Vaculčiaková, Cinobaňa
Zuzana Beljová, Poltár
Jozef Kubaliak, Utekáč
Erika Katonová, Hradište
Miroslav Magera, Lipany
Mgr. Milan Vrábeľ, Kokava nad Rimavicou
Ľubica Uhrincová, Kokava nad Rimavicou
Janka Laššáková, Kokava nad Rimavicou
Jozef Krúpa, Kokava nad Rimavicou
Ján Vrábeľ, Kokava nad Rimavicou
Peter Macove, Poltár
Filip Vlčko, Kokava nad Rimavicou
Paulina Dobrocká, Poltár
Daniela Leporisová, Uhorské
Vlasta Nociarová, Poltár
Rastislav Skrutek, Utekáč
p. Kolimárová, Poltár
Dana Starová, České Brezovo
Peter Herbaček, České Brezovo

Projekty

Neziskové organizácie

OZ R.O.K., Kokava nad Rimavicou
Pre Rozvoj, Poltár
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, Poltár
OZ SERPENTÍNY, Ožďany
PJR Pomoc PT, Poltár

Podnikateľia

Lignum MS s.r.o., Hriňová
RHM PRODUCTS s.r.o., Rimavská Sobota
INT-COR, spol. s.r.o., Lučenec
Slovglass s.r.o. Poltár
STEL-OK, s.r.o., Prievidza
DREVOX MJ, s.r.o., Veľké Teriakovce
VINKI, s.r.o., Rimavská Sobota
Gejza Gledúra, Poltár
Jozef Jackuliak, Lučenec
Peter Uhrin DATASERVIS, Poltár
Ľubomír Svetlík MIRADOR, Banská Štiavnica

Verejná správa

Obec Veľká Ves
Obec Uhorské
Obec Ozdín
Obec Málinec
Obec Rovňany
Obec Krná
Obec České Brezovo
Obec Hrnčiarska Ves
ZŠ s MŠ Cinobaňa
ZŠ s MŠ Hrnčiarska Ves

Podnikateľské zámery

Dušan Oláh, Kokava nad Rimavicou
Milan Oravec, Poltár
Klára Vargicová, Hrnčiarske Zalužany
Ján Grexa, Málinec
Vojtech Horváth, Kokava nad Rimavicou
Ondrej Horváth, Hrnčiarska Ves
Emil Jahodník, České Brezovo
Marcel Kret, Poltár
Iveta Kýpeťová, Poltár
Ingrid Parobeková, Hrnčiarska Ves
Roman Pisár, Sušany
Miroslava Pláštiková, Utekáč
Peter Radič, Kokava nad Rimavicou
Danuša Semeráková, Málinec
Ján Vilhan, Málinec
Adriana Vývleková, Utekáč
Marian Arpányi, Poltár
Milan Badinka, Kokava nad Rimavicou
Mária Benediktyová, Cinobaňa
Ružena Bucseková, Kokava nad Rimavicou
Beáta Chromeková, Kokava nad Rimavicou
Ján Hudec, Kokava nad Rimavicou
Jozef Kanáloš, Poltár
Peter Libiak, Rimavské Zalužany
Igor Radič, Kokava nad Rimavicou
Jozef Repík, České Brezovo
Ľuba Uhrincová, Kokava nad Rimavicou
Renáta Vilhanová, Málinec
Janka Vrábľová, Utekáč
Radovan Vránsky, Kokava nad Rimaviocu
Martin Adámek, Cinobaňa
Miroslav Hauer, Ozdín
Eugen Oláh, Rovňany
František Ilééš, Bystrička
Ivan Sabó, Poltár
Pavel Sabó, Poltár
Ivan Brindák, Cinobaňa
Ján Kubečka, Breznička
Milan Suja, Cinobaňa
Marian Dečeko, Kokava nad Rimavicou
Jaroslav Krnáč, Hrnčiarska Ves
Ivan Palík, Cinobaňa
Branislav Matuška, Poltár
Zdenko Lipták, Kokava nad Rimavicou
Zlata Blahútová, Ďubákovo
Martin Bračok, Kalinovo
Juraj Brezňan, České Brezovo
Milan Brijak, Šoltýska
Ivan Cibuľa, Cinobaňa
Miroslav Furman, Katarínska Huta
Tibor Karlík, Poltár
Anna Lenárdová, Málinec
Jaroslava Ľuptáková, Kokava nad Rimavicou
Iveta Pisoňová, Kokava nad Rimavicou
Martina Radičová, Kokava nad Rimavicou
Marian Rešutík, Poltár
Ivan Ridzoň, Poltár
Ľubica Sitorová, Poltár
Mária Urdová, Kokava nad Rimavicou
Gabriela Vlčková, Kokava nad Rimavicou

Miroslav Píš, České Brezovo
Jana Gergelyová, Utekáč
Iveta Gregelyová, Utekáč
Zoltán Gergely, Utekáč
Miroslav Hronec, Utekáč
Ľubomír Balog, Uhorské
Štefan Katreniak, Utekáč
Beáta Kocková, Málinec
Peter Kubaliak, České Brezovo
Zuzana Laššáková, Kokava nad Rimavicou
Radovan Nosáľ, Kokava nad Rimavicou
Jaroslav Parobek, Hrnčiarska Ves
Miroslav Piják, Cinobaňa
Miroslav Tisoň, Kalinovo
Jaroslav Pláštik, Utekáč
Miroslava Záchenská, Utekáč
Marián Bobor, Kokava nad Rimvicou
Ľudovít Katreniak, Utekáč
Milan Muránsky, Kokava nad Rimavicou
Tatiana Valentiniová, Poltár
Vladimír Turanský, Cinobaňa
Zoltán Šťuka, Hrnčiarske Zalužany
Ján Kolda, Poltár
Ružena Guzmová, Mládzovo
Ján Sojka, Utekáč
Július Vrbiniak, Cinobaňa
Jana Lásková, Poltár
Ján Findra, Málinec
Oliver Tóth, Málinec
Martina Tóčiková, Poltár
Ján Gombala, Poltár
Patrik Jerguš, poltár
Drahoslav Farkaš, Ozdín
Miroslav Kutliak, Poltár
Anna Kosoňová, Sušany
Mariana Juhaniaková, Kokava nad Rimavicou
Jana Kobličeková, Turičky
Lýdia Krajňáková, Kokava nad Rimavicou
Pavol Baráni, Lučenec
Michal Žák, Kokava nad Rimavicou
Martina Válkovcová, Hrnčiarska Ves
Peter Plešivčiak, Rovňany
Peter Fáber, Kalinovo
Beáta Jahôdková, Poltár
Igor Sojka, Kokava nad Rimavicou
Miroslav Albert, Utekáč
Iveta Weisenpacherová, Kokava nad Rimavicou
Peter Vingárik, Breznička
Jaroslav Chovanec, Cinobaňa
Martin Burdík, Utekáč
Ivan Potkan, Poltár
Janetre Nosálová, Poltár
Andrea Krausová, Utekáč
Ivana Gombalová, Cinobaňa
Ján Koštiaľ, Slaná Lehota
Jozef Porubiak, Hradište
Peter Kubiš, Málinec
Ján Melich, Hradište
Radovan Korim, Poltár

Zakladanie s.r.o. a neziskových organizácií

Zakladanie n.o.

Zemepán, Rimavská Sobota
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, Poltár
Pre Rozvoj, Poltár
PRODEM, Hradište
AKAVES, Rimavská Sobota

Zakladanie s.r.o.

INTRANA international, spol. s r.o., Rimavská Sobota
ZI consulting, spol. s r.o., Rimavská Sobota
J+S Family s.r.o., České Brezovo
Eurogroš, spol. s r.o., České Brezovo
DENTMASTER s.r.o., Utekáč

Kurzy

MS WORD, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
MS EXCEL
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
POWER POINT
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Podnikanie v cestovnom ruchu
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Manažment verejnej správy
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Komunikačné zručnosti manažéra
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Time manažment
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Jednoduché účtovníctvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základná konverzácia v anglickom jazyku
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
AJ – konverzácia v ekonomike a obchode
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Nemecký jazyk- konverzácia pre opatrovateľky
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Projektový manažment
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Marketing a prieskum trhu
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy podnikania
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Podnikateľská legislatíva a komunikácia
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Jednoduché účtovníctvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy nemeckého jazyka
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy anglického jazyka
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Skupinové poradenstvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Kariérne poradenstvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz

participácia na zabezpečení nasledovných vzdelávacích aktivít:


Príprava projektov
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Príprava projektov
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Riadenie projektov
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Riadenie projektov
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Lučenec, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
IKT
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
IKT
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie

Manažment projektov

externé zabezpečenie manažovania, administrácie a monitoringu projektov:

  • Obec Hrnčiarska Ves
  • Obec Veľká Ves
  • Základná škola s materskou školou, Cinobaňa
  • KVOZ Láčho Drom
  • INT – COR spol. s r.o.