Projekty a fondy

Projekty a fondy

V CPK Poltár poskytujeme našim klientom aj komplexné služby v oblasti  poradentsva, prípravy, manažovania a administrácie projektov.

Ponuka služieb:

 • riadenie a koordinácia
 • finančný manažment
 • administrácia
 • monitoring
 • publicita
 • evaluácia

Projekty sú určené pre:

 • podnikateľov
 • samosprávu
 • neziskové organizácie
 • školy

Druhy projektov:

 • z fondov EÚ
 • z Nórskeho finančného mechanizmu
 • z Švajčiarskeho finančného mechanizmu
 • z dotačných programov štátneho rozpočtu SR
 • z nadácií

  Ceny za tieto služby sa dojednávajú individuálne na základe rozhasu dohodnutej zákazky.