Podnikateľské poradenstvo

Podnikateľské poradenstvo

Svoj čas a energiu využívajte hlavne pre svoje podnikanie a v legislatívnych otázkach sa obráťte na nás.

Poskytujeme komplexné podnikateľské poradenstvo pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov.

Oblasti poradenstva:

  • podnikateľská legislatíva
  • pracovné právo
  • účtovníctvo
  • získavanie úverov
  • ekonomika firmy
  • finančný manažment
  • možnosti získania grantov z EÚ a z ďalších zdrojov
  • zakladanie s.r.o., vytvorenie živnosti
Podnikateľské poradenstvo