Podnikateľské plány

Podnikateľské plány

Vypracovanie podnikateľských plánov na rozbehnutie podnikania, za účelom získania úverov v komerčných bankách, rozvojových aktivít existujúcich firiem, resp. na základe individuálnych požiadaviek klienta.

Ponuka služieb:

  • podnikateľské plány
  • marketingové plány
  • finančné analýzy
  • štúdie uskutočniteľnosti

Cena za konkrétnu zákazku bude dojednaná individuálne s klientom na základe jej rozsahu.