O nás

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári (CPK Poltár), regionálna rozvojová agentúra, poskytuje komplexné profesionálne služby v oblasti podnikania od roku 2002. Sme poradensko – vzdelávacia inštitúcia zriadená z iniciatívy Národnej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania.

„Našim poslaním je uľahčovať a podporovať podnikanie v našom regióne, vďaka čomu budú môcť ľudia ostávať žiť vo svojej domovine, a rozvíjať tak celý náš región Novohrad – Gemer.“

Ing. Zuzana Šmatlíková

riaditeľka CPK Poltár

Naše služby určené pre začínajúcich aj existujúcich podnikateľov, mestá, obce, školy, ako aj pre neziskové organizácie, pokrývajú nasledovné oblasti:

Sme držiteľom medzinárodného certifikátu kvality „basis“ – The Business Advice and Support International Standard od roku 2009.

CPK Poltár