Kontakty

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári – Regionálna rozvojová agentúra

Adresa: Železničná 2, 987 01 Poltár
IČO: 37 890 778
DIČ: 2021688394
Číslo účtu: SK56 0900 0000 0003 4126 5074

Telefón kancelária: 047/4111 800

Železničná 2 Poltár

Železničná 2 Poltár, budova Slovak Telekom

CPK Poltár

Vstup do CPK Poltár z parkoviska pred Msú Poltár

Náš tím

Ing. Zuzana Šmatlíková

Ing. Zuzana Šmatlíková

riaditeľka, projektová manažérka

Príprava projektov a žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií, možnosti podpory z verejných zdrojov, riadenie projektov, finančné vyúčtovanie, monitoring a publicita, prípravu strategických dokumentov

telefón: +421903492643           E-mail: zuzana.smatlikova@cpkpoltar.sk

Ing. Ingrid Pláštiková

Ing. Ingrid Pláštiková

zástupkyňa riaditeľky

Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo, podnikateľské zámery a verejné obstarávanie

telefón: +421903530919          Email: ingrid.plastikova@cpkpoltar.sk

Ing. Marta Klefflerová

Ing. Marta Klefflerová

ekonómka, účtovníčka

Účtovníctvo, podnikateľské poradenstvo a podnikateľské zámery

telefón:  +421908908960         E-mail: marta.klefflerova@cpkpoltar.sk

Mgr. Jana Pupalová

Mgr. Jana Pupalová

projektová manažérka

Príprava projektov a žiadostí o poskytnutie nenávratných finančných príspevkov a dotácií, možnosti podpory z verejných zdrojov, riadenie projektov, finančné vyúčtovanie, monitoring a publicita

telefón: +421910705316          E-mail: jana.pupalova@cpkpoltar.sk