Analýzy a stratégie

Analýzy a stratégie

Zabezpečujeme služby v oblasti vypracovania strategických dokumentov v oblasti ekonomickej a podnikateľskej, v sociálnej oblasti, v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a v ďalších oblastiach.

Ponuka služieb:

  • analýzy a štúdie
  • prieskumy trhu
  • stratégie
  • plány hospodárskeho, sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja

Cena za konkrétnu zákazku bude dojednaná individuálne s klientom na základe jej rozsahu.