zakladanie s.r.o.

V spolupráci s právnikmi zabezpečujeme kompletný servis pri založení spoločnosti s ručením obmedzeným.

Založenie s.r.o. pozostáva z:

  • vypracovanie spoločenskej zmluvy, resp. zakladateľskej listiny

  • zápis do obchodného registra

  • zápis do živnostenského registra

  • poplatok za zápis do obchodného registra v zmysle zákona č. 71/1992 Zb. o súdnych poplatkoch a poplatku za výpis z registra trestov v znení neskorších predpisov

  • poplatok za zápis do živnostenského registra

 

Službu poskytujeme klientom v rámci celého Slovenska. Pre založenie spoločnosti s ručením obmedzeným nie je potrebná návšteva našej kancelárie.


cenník: zakladanie s.r.o.