zakladanie neziskových organizácií

V spolupráci s právnikmi zabezpečujeme kompletný servis pri založení neziskových organizácií.

 

Služba založenia neziskovej organizácie pozostáva z:

  • vypracovanie štatútu / stanov /zakladacej listiny

  • vypracovanie návrhu na registráciu

  • zaslanie registrácie na registrový úrad

 

Právne formy zakladaných neziskových organizácií:

  • občianske združenie

  • záujmové združenie právnických osôb

  • nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby


 

Službu poskytujeme klientom v rámci celého Slovenska. Pre založenie neziskovej organizácie nie je potrebná návšteva našej kancelárie.


cenník: zakladanie neziskových organizácií