zakladanie s.r.o. a neziskových organizácií

zakladanie n.o.


Zemepán, Rimavská Sobota
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, Poltár
Pre Rozvoj, Poltár
PRODEM, Hradište
AKAVES, Rimavská Sobota

zakladanie s.r.o.

INTRANA international, spol. s r.o., Rimavská Sobota
ZI consulting, spol. s r.o., Rimavská Sobota
J+S Family s.r.o., České Brezovo
Eurogroš, spol. s r.o., České Brezovo
DENTMASTER s.r.o., Utekáč