projekty

neziskové organizácie

OZ R.O.K., Kokava nad Rimavicou
Pre Rozvoj, Poltár
Partnerstvo pre rozvoj regiónu Poltár, Poltár
OZ SERPENTÍNY, Ožďany
PJR Pomoc PT, Poltár

podnikateľia

Lignum MS s.r.o., Hriňová
RHM PRODUCTS s.r.o., Rimavská Sobota
INT-COR, spol. s.r.o., Lučenec
Slovglass s.r.o. Poltár
STEL-OK, s.r.o., Prievidza
DREVOX MJ, s.r.o., Veľké Teriakovce
VINKI, s.r.o., Rimavská Sobota
Gejza Gledúra, Poltár
Jozef Jackuliak, Lučenec
Peter Uhrin DATASERVIS, Poltár
Ľubomír Svetlík MIRADOR, Banská Štiavnica

verejná správa

Obec Veľká Ves
Obec Uhorské
Obec Ozdín
Obec Málinec
Obec Rovňany
Obec Krná
Obec České Brezovo
Obec Hrnčiarska Ves
ZŠ s MŠ Cinobaňa
ZŠ s MŠ Hrnčiarska Ves