podnikateľské zámery

Dušan Oláh, Kokava nad Rimavicou
Milan Oravec, Poltár
Klára Vargicová, Hrnčiarske Zalužany
Ján Grexa, Málinec
Vojtech Horváth, Kokava nad Rimavicou
Ondrej Horváth, Hrnčiarska Ves
Emil Jahodník, České Brezovo
Marcel Kret, Poltár
Iveta Kýpeťová, Poltár
Ingrid Parobeková, Hrnčiarska Ves
Roman Pisár, Sušany
Miroslava Pláštiková, Utekáč
Peter Radič, Kokava nad Rimavicou
Danuša Semeráková, Málinec
Ján Vilhan, Málinec
Adriana Vývleková, Utekáč
Marian Arpányi, Poltár
Milan Badinka, Kokava nad Rimavicou
Mária Benediktyová, Cinobaňa
Ružena Bucseková, Kokava nad Rimavicou
Beáta Chromeková, Kokava nad Rimavicou
Ján Hudec, Kokava nad Rimavicou
Jozef Kanáloš, Poltár
Peter Libiak, Rimavské Zalužany
Igor Radič, Kokava nad Rimavicou
Jozef Repík, České Brezovo
Ľuba Uhrincová, Kokava nad Rimavicou
Renáta Vilhanová, Málinec
Janka Vrábľová, Utekáč
Radovan Vránsky, Kokava nad Rimaviocu
Martin Adámek, Cinobaňa
Miroslav Hauer, Ozdín
Eugen Oláh, Rovňany
František Ilééš, Bystrička
Ivan Sabó, Poltár
Pavel Sabó, Poltár
Ivan Brindák, Cinobaňa
Ján Kubečka, Breznička
Milan Suja, Cinobaňa
Marian Dečeko, Kokava nad Rimavicou
Jaroslav Krnáč, Hrnčiarska Ves
Ivan Palík, Cinobaňa
Branislav Matuška, Poltár
Zdenko Lipták, Kokava nad Rimavicou
Zlata Blahútová, Ďubákovo
Martin Bračok, Kalinovo
Juraj Brezňan, České Brezovo
Milan Brijak, Šoltýska
Ivan Cibuľa, Cinobaňa
Miroslav Furman, Katarínska Huta
Tibor Karlík, Poltár
Anna Lenárdová, Málinec
Jaroslava Ľuptáková, Kokava nad Rimavicou
Iveta Pisoňová, Kokava nad Rimavicou
Martina Radičová, Kokava nad Rimavicou
Marian Rešutík, Poltár
Ivan Ridzoň, Poltár
Ľubica Sitorová, Poltár
Mária Urdová, Kokava nad Rimavicou
Gabriela Vlčková, Kokava nad Rimavicou

Miroslav Píš, České Brezovo
Jana Gergelyová, Utekáč
Iveta Gregelyová, Utekáč
Zoltán Gergely, Utekáč
Miroslav Hronec, Utekáč
Ľubomír Balog, Uhorské
Štefan Katreniak, Utekáč
Beáta Kocková, Málinec
Peter Kubaliak, České Brezovo
Zuzana Laššáková, Kokava nad Rimavicou
Radovan Nosáľ, Kokava nad Rimavicou
Jaroslav Parobek, Hrnčiarska Ves
Miroslav Piják, Cinobaňa
Miroslav Tisoň, Kalinovo
Jaroslav Pláštik, Utekáč
Miroslava Záchenská, Utekáč
Marián Bobor, Kokava nad Rimvicou
Ľudovít Katreniak, Utekáč
Milan Muránsky, Kokava nad Rimavicou
Tatiana Valentiniová, Poltár
Vladimír Turanský, Cinobaňa
Zoltán Šťuka, Hrnčiarske Zalužany
Ján Kolda, Poltár
Ružena Guzmová, Mládzovo
Ján Sojka, Utekáč
Július Vrbiniak, Cinobaňa
Jana Lásková, Poltár
Ján Findra, Málinec
Oliver Tóth, Málinec
Martina Tóčiková, Poltár
Ján Gombala, Poltár
Patrik Jerguš, poltár
Drahoslav Farkaš, Ozdín
Miroslav Kutliak, Poltár
Anna Kosoňová, Sušany
Mariana Juhaniaková, Kokava nad Rimavicou
Jana Kobličeková, Turičky
Lýdia Krajňáková, Kokava nad Rimavicou
Pavol Baráni, Lučenec
Michal Žák, Kokava nad Rimavicou
Martina Válkovcová, Hrnčiarska Ves
Peter Plešivčiak, Rovňany
Peter Fáber, Kalinovo
Beáta Jahôdková, Poltár
Igor Sojka, Kokava nad Rimavicou
Miroslav Albert, Utekáč
Iveta Weisenpacherová, Kokava nad Rimavicou
Peter Vingárik, Breznička
Jaroslav Chovanec, Cinobaňa
Martin Burdík, Utekáč
Ivan Potkan, Poltár
Janetre Nosálová, Poltár
Andrea Krausová, Utekáč
Ivana Gombalová, Cinobaňa
Ján Koštiaľ, Slaná Lehota
Jozef Porubiak, Hradište
Peter Kubiš, Málinec
Ján Melich, Hradište
Radovan Korim, Poltár