podnikateľské poradenstvo

podnikatelia

BR Slovakia, s.r.o., Kokava nad Rimavicou
Dagmar Lacková, Kokava nad Rimavicou
Vladimír Kulich, Kokava nad Rimavicou
Ing. Kamila Morvayová, Lučenec
Elena Šuleková, Utekáč
Ing. Marta Klefflerová, Poltár
Jozef Karásek, Cinobaňa
Peter Hedvigy, Hrnčiarska Ves
Marcela Kubaliaková, Utekáč
Martin Bračok, Kalinovo
Milan Remper, Poltár
Peter Očovan, Uhorské
Adriana Vývleková, Ozdín
Ing. Pavel Urbančok, Cinobaňa
Ružena Priatková, Utekáč
Július Medve, Rimavská Sobota
Július Dováľ, Poltár
Lenka Verebová, Hrnčiarska Ves
Oskar Bakoš, Lučenec

fyzické osoby

Danka Bakšová, Hrnčiarske Zalužany
Peter Bambura, Kokava nad Rimavicou
Milan Muránsky, Kokava nad Rimavicou
Jana Vaculčiaková, Cinobaňa
Zuzana Beljová, Poltár
Jozef Kubaliak, Utekáč
Erika Katonová, Hradište
Miroslav Magera, Lipany
Mgr. Milan Vrábeľ, Kokava nad Rimavicou
Ľubica Uhrincová, Kokava nad Rimavicou
Janka Laššáková, Kokava nad Rimavicou
Jozef Krúpa, Kokava nad Rimavicou
Ján Vrábeľ, Kokava nad Rimavicou
Peter Macove, Poltár
Filip Vlčko, Kokava nad Rimavicou
Paulina Dobrocká, Poltár
Daniela Leporisová, Uhorské
Vlasta Nociarová, Poltár
Rastislav Skrutek, Utekáč
p. Kolimárová, Poltár
Dana Starová, České Brezovo
Peter Herbaček, České Brezovo