kurzy

MS WORD, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
MS EXCEL
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
POWER POINT
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Podnikanie v cestovnom ruchu
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Manažment verejnej správy
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Komunikačné zručnosti manažéra
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Time manažment
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Jednoduché účtovníctvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základná konverzácia v anglickom jazyku
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
AJ – konverzácia v ekonomike a obchode
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Nemecký jazyk- konverzácia pre opatrovateľky
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Projektový manažment
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Marketing a prieskum trhu
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy podnikania
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Podnikateľská legislatíva a komunikácia
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Jednoduché účtovníctvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy nemeckého jazyka
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Základy anglického jazyka
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Skupinové poradenstvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz
Kariérne poradenstvo
, Poltár, účastníci: záujemcovia o kurz

participácia na zabezpečení nasledovných vzdelávacích aktivít:


Príprava projektov
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Príprava projektov
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Riadenie projektov
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Riadenie projektov
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Lučenec, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
Anglický jazyk
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
IKT
, Rimavská Sobota, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie
IKT
, Poltár, realizátor: Pre Rozvoj, účastníci: neziskové organizácie

 

 

 

 

 


fotogaléria