manažment a administrácia projektov

Zabezpečujeme služby v oblasti manažmentu a administrácie projektov financovaných zo zdrojov EÚ, Nórskeho finančného mechanizmu, Švajčiarskeho finančného mechanizmu, zo zdrojov štátneho rozpočtu SR a zo súkromných zdrojov a zdrojov nadácií.

Ponuka služieb:

  • riadenie a koordinácia

  • finančný manažment

  • administrácia

  • monitoring

  • publicita

  • evaluácia

 


CENA ZA KONKRÉTNU ZÁKAZKU BUDE DOJEDNANÁ INDIVIDUÁLNE S KLIENTOM NA ZÁKLADE JEJ ROZSAHU.