projekty

Poskytujeme komplexné služby v oblasti projektov. Zabezpečujeme poradenstvo, prípravu projektov, manažovanie aj administráciu projektov.

 

Druhy projektov:

  • z fondov EÚ

  • z Nórskeho finančného mechanizmu

  • z Švajčiarskeho finančného mechanizmu

  • z dotačných programov štátneho rozpočtu SR

  • z nadácií

Projekty sú určené pre:

  • podnikateľov

  • samosprávu

  • neziskové organizácie

  • školy

 


cenník: projekty