podnikateľské poradenstvo

Poskytujeme komplexné podnikateľské poradenstvo pre začínajúcich a existujúcich podnikateľov.

 

Oblasti poradenstva:

  • podnikateľská legislatíva

  • pracovné právo

  • účtovníctvo

  • získavanie úverov

  • ekonomika firmy

  • finančný manažment

  • možnosti získania grantov z EÚ a z ďalších zdrojov

  • zakladanie s.r.o., vytvorenie živnosti