podnikateľské plány

Vypracovávame podnikateľské plány na rozbehnutie podnikania, za účelom získania úverov v komerčných bankách, rozvojových aktivít existujúcich firiem, resp. na základe individuálnych požiadaviek klienta.


Ponuka služieb:

  • podnikateľské plány

  • marketingové plány

  • finančné analýzy

  • štúdie uskutočniteľnosti


 


CENA ZA KONKRÉTNU ZÁKAZKU BUDE DOJEDNANÁ INDIVIDUÁLNE S KLIENTOM NA ZÁKLADE JEJ ROZSAHU.