o nás

Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári (CPK Poltár) poskytuje komplexné a profesionálne služby v oblasti podnikania od roku 2002. Sme poradensko – vzdelávacia inštitúcia zriadená z iniciatívy Národnej agentúry pre podporu malého a stredného podnikania (súčasná Slovak Business Agency (SBA)). Patríme do siete poradenských centier pre podnikateľov spolupracujúcich s SBA.

Služby sú určené pre:

  • začínajúcich a existujúcich podnikateľov

  • mestá a obce

  • neziskové organizácie

Oblasti podpory:

  • vedenie účtovníctva

  • podnikateľské poradenstvo

  • zakladanie s.r.o.

  • zakladanie neziskových organizácií

  • vypracovanie projektov

  • vypracovanie podnikateľských a marketingových plánov

  • organizovanie kurzov, seminárov a konferencií

Sme držiteľom medzinárodného certifikátu kvality "basis" - The Business Advice and Support International Standard od roku 2009.