Centrum prvého kontaktu pre podnikateľov v Poltári

Ako nás nájdete:

tel. 00421 47 4111 800 tel./fax: 00421 47 4111 801

mobil: 00421 903 492 643

e-mail: cpkpoltar@cpk.sk web: www.cpkpoltar.sk

kontaktná osoba: Ing. Zuzana Šmatlíková / riaditeľka Ing. Ingrid Pláštiková / poradca

 


budova Slovak Telekom / vchod od parkoviska / 1.poschodie