analýzy, stratégie

Zabezpečujeme služby v oblasti vypracovania strategických dokumentov v oblasti ekonomickej a podnikateľskej, v sociálnej oblasti, v oblasti regionálneho rozvoja, vzdelávania a v ďalších oblastiach.

Ponuka služieb:

  • analýzy a štúdie

  • prieskumy trhu

  • stratégie

  • plány hospodárskeho, sociálneho, ekonomického a environmentálneho rozvoja

 


CENA ZA KONKRÉTNU ZÁKAZKU BUDE DOJEDNANÁ INDIVIDUÁLNE S KLIENTOM NA ZÁKLADE JEJ ROZSAHU.