FaktúryObjednávkyZmluvy
Č. zmluvy

Popis predmetu zmluvy

Cena Identifikácia zmluvnej strany Dátum zverejnenia
3/HUSK/1101/1.6.2/0018 mandátna zmluva 4197,00 PRODEM, Hrabovská 145, Hradište 1.12.2012
1/2012/HUSK/1101/1.6.2/0018 mandátna zmluva 6720,00 Ing. Zuzana Šmatlíková, Sídlisko Rimava 11/25, Rimavská Sobota 1.12.2012
2/2012/HUSK/1101/1.6.2/0018 mandátna zmluva 5400,00 Ing. Ingrid Pláštiková, Drahová 1048/15, Utekáč 1.12.2012
1/HUSK/1101/1.5.1/0105 mandátna zmluva 5600,00 PRODEM, Hrabovská 145, Hradište 24.1.2013
1/HUSK/1101/1.5.1/0105 zmluva o dielo 1500,00 Vladimíra Murínová, Bacúch 153, Beňuš 28.2.2013
4/2012/HUSK/1101/1.6.2/0018 mandátna zmluva 800,00 Ing. Ladislav Hladovec, Nová 140, Veľké Teriakovce 2.4.2013
2/HUSK/1101/1.5.1/0105 mandátna zmluva 9173,88 OZ SERPENTÍNY, Ožďany 160 1.7.2013
3/HUSK/1101/1.5.1/0105 mandátna zmluva 14663,52 PRODEM, Hrabovská 145, Hradište 12.8.2013
Poistenie majetku poistenie majetku 14663,52 CPK Poltár,Železničná 2, Poltár 15.2.2015
22-41211 poistná zmluva 529,65 Union poisťovňa, a.s., Bajkalská 29/A, Bratislava 20.12.2013
  Zmluva o poskytovaní verejných služieb   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 12.4.2016
17K441002 zmluva o zabezpečení poskytovania stravy   DOXX stravné lístky, spol. s r.o., Kálov 356, Žilina 2.1.2017
  dodatok k Zmluve o pripojení   Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, Bratislava 2.2.2017
1/CPP/2017 kúpna zmluva 2272,08 DALLAS SK s.r.o., Družby 16/23A, Poltár 12.9.2017
2/CPP/2017 kúpna zmluva 377,24 DALLAS SK s.r.o., Družby 16/23A, Poltár 20.9.2017
3/CPP/2017 kúpna zmluva 9588,3 Ing. Ján Kalmár DATACOMP, P. Hostinského 1793/32, Rimavská Sobota 17.10.2017
1/CPP/2017 zmluva o dielo 1605 LIN-NOX, s.r.o. Sedliacka 4, Rimavská Sobota 30.11.2017
5/CPP/2017 kúpna zmluva 3988,8 INT-COR, spol. s r.o., Haličská 76, Lučenec 1.12.2017
2/CPP/2017 zmluva o dodávke prác a služieb 466 PRODEM, Hrabovská 5, Hradište 6.12.2017
1/CPP/2017 zmluva o dodávke prác a služieb 280 Ing. Helena Polónyi-QA, s.r.o., Nová 308/59, Šamorín 7.12.2017
6/CPP/2017 kúpna zmluva 1335,96 Dagmar Tiralová - DAT SERVIS MT, Sklárska 505/19, Poltár 11.12.2017
6/CPP/2017 kúpna zmluva 16190 ALZ, s.r.o., Východná 19C, Prešov 13.12.2017
8701462734 poistná zmluva 357,7 AXA pojišťovňa a.s., Kolárska 6, Bratislava 20.12.2017
01-CPP-2018 kúpna zmluva 9588,3 Miroslav Tirala DATA SERVIS MT, Sklárska 505/19, 987 01 Poltár 15.11.2018
02/10/2019 zmluva o dielo 14697,44 GM - STAV s.r.o., Rúbanisko III/3, 984 03 Lučenec 04.12.2019